PISMO DOBRODOŠLICE10. Kongres KoHOM-a

“Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova” Eleanor Roosevelt

Nekada davno postojali su vračevi, pa nakon toga liječnici koji su primarno bili kirurzi. Vremenom, kako su se razvijale nove spoznaje, razvijala se i medicina, odvajale su se pojedine grane medicine i tako sve do Andrije Štampara i prvih začetaka javnog zdravstva. Konačno se pojavila i “kraljica medicine” specijalizacija iz obiteljske medicine. Krenula je edukacija pučanstva o javnozdravstvenim problemima.

A gdje smo danas?

Danas smo u eri interneta, pametnih telefona, Googla….

Danas je vrijeme socijalnih medija ( mreža). Život je brži, dinamičniji. Školovanje je drugačije. Sve to nosi promjene i u medicini, u našem svakodnevnom odnosu prema pacijentima, ali i u odnosu pacijenata prema nama. Znanje je moć i tako ga treba doživljavati, ali i prenositi mlađim generacijama.

Iz svih tih promjena, iz dinamike života iznjedrila se tema za koju smo svjesni da bi mogla ispuniti nekoliko kongresa: “DIJETE U SKRBI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE”.

Danas smo bogatiji za 9 dosadašnjih kongresa KoHOM-a, za udrugu liječnika obiteljske medicine koja raste, educira i mlade i starije naraštaje, a ujedno se sve te godine bori za dostojanstvo i dignitet liječničke struke.

I zato vas otvorenog srca punog veselja i nade u bolju budućnost pozivamo da zajedno proslavimo naš jubilarni kongres – 10.kongres KoHOM-a.
Veselimo se novom susretu na staroj lokaciji ( turističko naselje Solaris) u periodu od 23.05 – 26.05.2019.

Pridružite nam se…..