Novosti

KoHOM

Slavimo 10. KoHOM!

“Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova” Eleanor Roosevelt. Glavna tema kongresa: “DIJETE U SKRBI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE”