Odbori

Predsjednica kongresa:
Vikica Krolo

Organizacijski odbor:
Ines Balint, Vikica Krolo, Jelena Rakić Matić, Nataša Ban Toskić, Jadranka Šoić, Ljiljana Ćenan

Znanstveni odbor:
Vjekoslava Amerl Šakić, Dijana Ramić Severinac, Diana Kralj,Aleksandar Ljubotina, Nataša Mrduljaš, Sonja Barač