Prijava sažetaka

Prije no predate sažetak molimo Vas pogledajte uputu za izradu istog.

Napomena – prijava sažetaka ne znači registraciju na kongresu. Molimo registrirajte se putem registracijskog obrasca.

Rok za predaju sažetaka 10.02.2019. Slanje gotovih radova do 15.03.2019. O sažetcima ćete biti obavješteni do 15.02.2019.

Hvala! Prijava sažetaka je završila.