KoHOM

Slavimo 10. KoHOM!

“Budućnost pripada onima koji vjeruju u ljepotu svojih snova” Eleanor Roosevelt.

Glavna tema kongresa:

“DIJETE U SKRBI LIJEČNIKA OBITELJSKE MEDICINE”